Symposiumin esitykset

TORSTAI 14.11.2019 

Helene Mariaud (European Students´ Union): Accessibility and completion of higher education 

Liisa Hyytiäinen (SAMOK): Well-being of students in Higher Education

on a Finnish context

Työpaja T1: "Maltanko kuunnella?"

Työpaja T5: Omaopettajatoiminnan kehittäminen – omaopettajan rooli ja tehtävät sekä perehdytys

TYÖPAJA T7: Inklusiivinen ohjaus ja opetus korkeakouluissa 

Työpaja T8: Autismin kirjo korkeakoulussa

Seminaariesitys S2.1: Yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarja opettajille ja ohjaajille

Seminaariesitys 2.2 Mikä on opetuksen rooli kun puhutaan opiskelijoiden hyvinvoinnista? 

Seminaariesitys S3.1: Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää fukseista

Seminaariesitys S5: Psychological Challenges among University Students and some solutions

Työpaja T12: Korkeakoulu kaikille - Saavutettavuuskriteerit

PERJANTAI 15.11.2019

Seminaariesitys S7: Opintojen hyvää alkua tukemassa

Työpaja T13: Personal Impact